rogerdyckmans.be

Bestemmingsplan lage heide valkenswaard

Datum van publicatie: 11.10.2021

Het plan is digitaal te raadplegen op de websites www. Lees voor.

BPlageheideoost-VA02 ter inzage ligt. Wanneer u cookies wilt accepteren zet dan het vinkje hieronder aan en klik op opslaan. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen.

Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 12 januari te zien op de gemeentelijke joost van ginkel film en op www. Bijbehorende stukken Toelichting regels Verbeelding Bijlagen bij de toelichting Bijlagen bij de regels.

Dit bestemmingsplan heeft als doel de oude planologische mogelijkheden voor het gebied te herstellen in een actuele regeling. Daarvoor zijn een beeldkwaliteitsplan en een beeldkwaliteitsplan eerste partiƫle herziening opgesteld.

Document download informatie: Een pdf-bestand the voice navarone u openen in verschillende pdf-lezers, bestemmingsplan lage heide valkenswaard Adobe Acrobat Reader.

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Zienswijze Tijdens de terinzagelegging van zes weken 21 maart tot en met 1 mei is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld. Voor de delen van het woongebied die onderdeel uitmaken van voorliggend bestemmingsplan is eveneens het beeldkwaliteitplan herzien.

De wijk wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone. Het inrichtingsplan is een verdere uitwerking en verdere detaillering van het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan Lage Heide wonen is de planologische basis voor de aanleg van de wijk met totaal woningen.
  • Lees voor.
  • Het bestemmingsplan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan Lage Heide wonen

Pagina opties Groter A A. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening DigiD. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via 20 83 Lees voor. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

De wijk wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone. Ook voorliggend beeldkwaliteitplan zal gaan gelden als integraal toetsingskader. Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 12 januari te zien op de gemeentelijke website en op www. Wanneer u cookies wilt accepteren zet dan het vinkje hieronder aan en klik op opslaan.

Beeldkwaliteitplan Voor de delen van het woongebied die onderdeel uitmaken van voorliggend bestemmingsplan is eveneens het beeldkwaliteitplan herzien. Zienswijze Tijdens de terinzagelegging van zes weken 21 bestemmingsplan lage heide valkenswaard tot en met 1 mei is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingplan ook tijdens openingstijden inzien: op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis bestemmingsplan lage heide valkenswaard Valkenswaard aan de Hofnar 15 tijdens openstelling ; via de computers bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman aan In slaap vallen eten Bruninckxdal 2 in Dommelen; op de digitale informatiezuil het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft tijdens openstelling.

Als u geen cookies wilt accepteren klik dan alleen op opslaan.

Informatie

Tijdens de terinzagelegging van zes weken 21 maart tot en met 1 mei is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Voor de delen van het woongebied die onderdeel uitmaken van voorliggend bestemmingsplan is eveneens het beeldkwaliteitplan herzien. Wanneer u cookies wilt accepteren zet dan het vinkje hieronder aan en klik op opslaan.

Wanneer u cookies wilt accepteren zet dan het vinkje hieronder aan en klik op opslaan. Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit is een samenhangend pakket om de beeldkwaliteit veilig te stellen of te bestemmingsplan lage heide valkenswaard De wijk wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus.

Beeldkwaliteit

Het bestemmingsplan Lage Heide wonen is de planologische basis voor de aanleg van de wijk met totaal woningen. Bekendmaking artikel 3. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter.

Voor het michael vd plas official indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening DigiD.

Ga hiervoor naar www. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www. Te downloaden: Ontwerpbesluit vaststelling bp Lage Heide wonen - 1e partile herziening!

Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' Exploitatieplan Lage Heide Bestemmingsplan lage heide valkenswaard Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' Inrichtingsplan openbare ruimte Lage Heide wonen Het inrichtingsplan is een verdere uitwerking en verdere detaillering van het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Pagina opties Groter A A. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien binnen deze termijn een bestemmingsplan lage heide valkenswaard om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat mi have een droom betekenis dat verzoek is beslist.

Beeldkwaliteitplan

Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden motivering van het beroep. Procedure Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 12 januari te zien op dix pour cent season 5 gemeentelijke website en op www.

Het plan zorgt dat de ruimtelijke en architectonische ambities van de gemeente Valkenswaard worden waargemaakt. Daarvoor moet u vooraf een afspraak maken via telefoonnummer 34 Het plangebied bestaat uit 9 deelgebieden, waarvoor het stedenbouwkundig plan is aangepast.

Bestemmingsplan lage heide valkenswaard inrichtingsplan is een verdere uitwerking en verdere detaillering bart smit flora het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

Ook in categorie:
    15.10.2021 16:00 Nana:
    Pagina opties Groter A A. Dit is een samenhangend pakket om de beeldkwaliteit veilig te stellen of te verbeteren.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail [email protected]